Dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem z serwisu natty.pl.

Informacja formalna na początek – administratorem serwisu jest Webeat Kamil Dęga, ul. Jędrzychowska 32, 65-385 Zielona Góra, NIP: 9291809856.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres [email protected]

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

 • Zakładając konto w naszym serwisie, edytując swój profil, składając zamówienia, kontaktując się z nami, zapisując się na newsletter, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin serwisu, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś w serwisie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Narzędzia te wykorzystują pliki cookies.
 • Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Narzędzia te wykorzystują pliki cookies.
 • Zapewniamy Ci możliwość korzystania z funkcji społecznościowych związanych z zewnętrznymi serwisami, takimi jak Facebook, Twitter, Pinterest. Funkcje te wykorzystują pliki cookies.
 • Uczestniczymy w programach afiliacyjnych AliExpress Portal oraz AdmitAd, w ramach których wyświetlane są w serwisie linki partnerskie. Wiąże się to z wykorzystaniem plików cookies.
 • Wykorzystujemy pliki cookies, byś mógł w sposób komfortowy korzystać z serwisu.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Webeat Kamil Dęga, ul. Jędrzychowska 32, 65-385 Zielona Góra, NIP: 9291809856.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem [email protected] Możemy odmówić Ci realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez nas danych. Przykładowo, możemy odmówić Ci usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez Ciebie zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem serwisu umowy.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by założyć konto w serwisie, złożyć zamówienie, zapisać się na newsletter, skontaktować z nami, odstąpić od umowy lub złożyć reklamację.

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 1. PL Sp. z o.o., ul. Pamiątkowa 2/56, 61-512 Poznań – w celu przechowywania danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu na serwerze,
 2. Web INnovative Software Sp. z o.o., ul. B. Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław – w celu korzystania z systemu do fakturowania wFirma, w ramach którego przetwarzane są dane użytkowników serwisu, dla których wystawiania jest faktura,
 3. Rocket Science Group // 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 – w celu korzystania z systemu mailingowego MailChimp, w ramach którego przetwarzane są dane osób zapisanych do newslettera serwisu.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

W ramach korzystania z systemu MailChimp, dane w zakresie imienia oraz adresu e-mail przekazywane są do państwa trzeciego, w tym wypadku do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w tym znaczeniu, że dane przechowywane są na serwerach znajdujących się na terenie państwa trzeciego. Nie masz jednak powodu do obaw. Dostawca systemu MailChimp przystąpił do programu Privacy Shield, co oznacza, że gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych zgodny z europejskimi wymaganiami.

Składając zamówienie za pośrednictwem serwisu, udzielasz nam pełnomocnictwa do zawarcia w Twoim imieniu umowy sprzedaży bezpośrednio z chińskim dostawcą, co oznacza, że wyrażasz również zgodę na przekazanie tych danych chińskiemu dostawcy w celu nadania do Ciebie paczki z zamówieniem. Sprzedawcy funkcjonują w ramach serwisu AliExpress, a serwis ten gwarantuje, że sprzedawcy tam obecni są sprawdzeni i gwarantują również odpowiedni poziom bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

Konto użytkownika. Zakładając konto użytkownika w serwisie, musisz podać swoje podstawowe dane, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko oraz hasło.

Swoje dane przypisane do konta w każdej chwili możesz zmodyfikować z wykorzystaniem opcji dostępnych po zalogowaniu się do konta.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w koncie użytkownika jest wykonanie umowy o prowadzenie konta w serwisie, którą zawierasz z administratorem na podstawie regulaminu serwisu.

Twoje dane osobowe zawarte w koncie użytkownika są przetwarzane przez czas funkcjonowania konta, czyli przez czas trwania umowy o prowadzenie konta w serwisie, o której mowa powyżej. W każdej chwili możesz podjąć decyzję o usunięciu konta, co skutkować będzie również usunięciem twoich danych osobowych z bazy. Pamiętaj jednak, że usunięcie konta nie skutkuje usunięciem danych dotyczących złożonych za pośrednictwem serwisu zamówień.

Składanie zamówienia. Składając zamówienie za pośrednictwem serwisu, musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do dostawy zamówienia. Jeżeli podałeś wcześniej takie dane w swoim koncie użytkownika, to dane te zostaną automatycznie podstawione do formularza zamówienia, przy czym zawsze masz możliwość ich modyfikacji.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy pośrednictwa, którą zawierasz na podstawie regulaminu serwisu.

Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie serwisu i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem serwisu umowy pośrednictwa. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności.

Faktury. Jeżeli w związku ze złożonym zamówieniem, wystawiamy Ci fakturę, to w tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

Zwroty i reklamacje. Jeżeli odstępujesz od umowy zawartej za pośrednictwem serwisu lub składasz reklamację dotyczącą kupionych produktów, to przekazujesz nam dane zawarte w formularzu odstąpienia od umowy lub w formularzu reklamacyjnym, a my te dane przetwarzamy w celu realizacji procedury odstąpienia od umowy lub procedury reklamacyjnej.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest w tym przypadku wypełnienie przez nas prawnych obowiązków związanych z procedurą odstąpienia od umowy lub procedurą reklamacyjną.

Formularze odstąpienia od umowy oraz formularze reklamacyjne są przez nas archiwizowane. Fakt odstąpienia od umowy lub złożenia reklamacji odnotowywany jest również w systemie informatycznym.

Newsletter. Za pośrednictwem serwisu możesz zapisać się do newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z serwisem. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są Twoje dane osobowe w zakresie imienia i adresu e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku newslettera jest Twoja zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera. Taką zgodę możesz w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera.

Dane przetwarzane są w bazie systemu mailingowego przez czas funkcjonowania newslettera, chyba, że zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu.

Twoje dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasz serwis, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z serwisu.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają nam:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie serwisu jakiego oczekujesz,
 • pamiętać Twoje zalogowanie do konta użytkownika przy każdej wizycie w serwisie,
 • pamiętać Twoje ustawienia podczas i pomiędzy wizytami w serwisie,
 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania z serwisu,
 • umożliwiać Ci korzystanie z funkcji społecznościowych,
 • ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie w serwisie,
 • korzystać z narzędzi analitycznych i marketingowych,
 • uczestniczyć w programach afiliacyjnych.

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty w serwisie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystujemy je w celu prawidłowego działania serwisu, a w szczególności w następujących celach:

 • prawidłowe działanie koszyka i procesu zamówienia,
 • określenie, czy jesteś zalogowany, czy nie,
 • pamiętanie twojego zalogowania,
 • odnotowanie faktu akceptacji regulaminu i wyrażenia zgody marketingowej.

Cookies podmiotów trzecich. Nasz serwis, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje społecznościowe, takie jak możliwość udostępniania treści w serwisach społecznościowych czy podjęcie decyzji o obserwacji danego profilu w serwisach społecznościowych. W tym celu wykorzystywane są cookies administratorów serwisów społecznościowych.

Cookies podmiotów trzecich wykorzystywane są również w ramach działań marketingowych oraz analitycznych, o których mowa poniżej, jak również w celu uczestniczenia w programach afiliacyjnych.

Cookies wykorzystywane w celach analitycznych. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk serwisu, takich jak liczba osób odwiedzających serwis, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania serwisu, czas spędzony w serwisie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację.

Marketing. Wykorzystujemy Pixel Facebooka, który odnotowuje podstrony serwisu, które odwiedziłeś, co pozwala nam następnie kierować do Ciebie reklamy w serwisie Facebook.

Programy afiliacyjne. W serwisie znajdują się linki afiliacyjne. Ich funkcjonowanie wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies AliExpress Portal oraz AdmitAd.

Logi serwera

Korzystanie z serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.